Brother

排序方式:  
TN2480 / TN2460 兄弟 (Brother) 代用碳粉 (再多~66%) (TN-2480)

- 兼容型號 : Brother TN2460, Brother TN2480
- 顏色 : 黑色
- 打印頁數 : ~5000 頁 (A4 5% 覆蓋率)
- 比正廠 TN-2480 打印多 ~2,000頁
- 打印成本 : $180 ÷ 5000 = $0.036 (每頁)
- 可自行加碳粉
- 適用型號 : HL-L2375DW, HL-L2385DW. DCP-L2550DW, MFC-L2715DW, MFC-L2750DW, MFC-L2770DW

安裝說明 :

* * 溫馨提示: 打印模糊 可能係 "碳粉" 或 "碳鼓" 用完

HKD 180.00
每頁      1 - 1,共 1
  • 1